Om oss

Vision & värdegrund

Vision

Vår vision är att HS Care blir Katrineholms kommuns invånares förstahandsval.
Där kunderna känner att de har inflytande, medbestämmande, valmöjligheter och känner trygghet och tillit till oss som utförare.
HS Cares mål är utveckla vård och omsorg inom hemtjänsten tillsammans med kunden. Att höja kvalitén genom att ge våra medarbetare kontinuerlig utbildning så att de hela tiden höjer sin kompetens.

Kunderna som väljer oss skall känna att de har fått vara delaktiga och fått en viss valfrihet i utförandet. Kontinuitet är viktigt för oss i vårt företag för vi vill att kunderna känna sig trygga i sitt hem och kunna på grund av kontinuiteten skapa en anknytning till sin kontaktman. Kunden har en kontaktman och en vice kontaktman vid eventuella frånvaron, ledigheter med mera, för att kvalitetssäkra kvalitén och på sikt leda till ökad trygghet för kunden.

Värdegrund

HS Care arbetar utifrån alla människor integritet och självbestämmande, vi anser att alla ska kunna vara med och påverka sina egna insatser. HS Cares kunder förväntar sig att alla medarbetare uppträder i enlighet med den värdegrund som vi säger oss stå för.

Vi på HS Care arbetar utifrån våra tre värdeord; Kvalité, Kompetens och Trygghet:

  • Kvalité innebär att medarbetaren tar hänsyn till kundens insatser utifrån sin egen förutsättning, förmåga och behov. Kvalitén kan bestå av;

Att kunden skall kunna påverka sina insatser i möjligaste mån hur de utförs och när.
Att kunden ska få vara med och påverka sin genomförandeplan.

  • Kompetens innebär att de medarbetare som är anställda på HS Care har en formell kompetens och/eller lång erfarenhet av vård och omsorg. Kompetens kan även innebära;

Att vi arbetar professionellt ut mot kund och våra uppdragsgivare
Genom att ge medarbetarna kompetensutveckling skapar vi mervärde för våra kunder.
En social kompetens som står för omtanke och ett bra bemötande, där våra medarbetare visar stor respekt för kundens önskemål och behov.
Våra medarbetare levererar kvalité på grund av deras kompetens inom områdena;
- Personlig omvårdnad
- Kost och måltider
- Serviceinsatser
- Social stimulans, rehabilitering och aktivering
- Samverkan med hälso- och sjukvård, handläggare och andra aktörer.

  • Trygghet kan innebära för kunden att de har fasta medarbetare, kontaktpersoner, som arbetar ute hos kunden. HS Care verkar för att kunden ska ha max 10 stycken medarbetare omkring sig under en 14 dagar period, det kommer innebära att kunden kommer känna trygghet. Trygghet innebär bland annat för oss;
    Att arbeta utifrån ett schemasystem där medarbetarna arbetar dagtid (40 tim) eller kväll, dag och helg (37 tim).
    Att arbeta utifrån ett planeringssystem där man kan planera in medarbetarna på ett schema där de har sina fasta kunder.

Sök