Om oss

Ledning

Ägarna

Länk till Allabolag.se

Sofi Gren, VD, arbetar som läkare inom allmänmedicin.

Shamil Rosén, Ekonomichef, har arbetat inom vård och omsorg i åtta år, idag driver SR ett familjehemsverksamhet tillsammans med Hassan Al Mousawi.

Hassan Al Mousawi, Kvalité -och marknadsföringschef, har arbetat inom vård och omsorg i sju år, idag driver HAM en familjehemsverksamhet tillsammans med Shamil Rosén.

Medarbetare

Våra medarbetare har lång erfarenhet och formell kompetens inom området och tycker att det är roligt att arbeta med människor. Alla medarbetare får dessutom kontinuerlig vidareutbildning.
Våra medarbetare har tystnadsplikt enligt sekretesslagen, detta gäller även efter att de lämnat företaget.

Ledningen på HS Care har arbetat inom vård och omsorg i många år och sett hur kvalitén inom omsorgen har försämrats mer och mer de senaste åren. Vi tror på att driva en kvalitativ verksamhet inom hemtjänsten, där kunden får känna sig delaktig genom att ha inflytande och medbestämmande i sina egna insatser.

Sök